Novi članovi

Learn more about Croatian history and heritage at Croatopica.net.

Novo na forumu

  • Selo Velika Milešina je smješteno na osunčanim pad...  više
  • Milinovići su živeli na područiju Bosanske krajine, živeli su na...  više
  • Moj otac Mate Vuković rođen je u Stajnici 1914.g. Molim informacije. LP
  • Eh, da, dodao bih, a što prezime Roić znači ako navedena varijan...  više
  • U popisu Roića spominjete ime Đuro Roić. Ako se ovo odnosi na me...  više

Dobrodošli u imeHrvatsko.net

Danas je imendan svima koji se zovu Bogoljub, Timotej, Tit i Tješimir. Relativno gledano, od svih Olga, Zlatana, Saveta, Savica i Aranka najviše ih je rođeno na današnji dan.

Na današnji dan rođeni su: Zvonimir Lukinović (1893), slikar, ZVONIMIR ZIBAR (1907), Anton Grabar (1883), jedan od vođa pobune mornara u Boki kotorskoj, Šime Debelić (1902), veterinar i mikrobiolog, Krešimir Gjurašin (1902), inženjer, ...

Više of 100.000 imena i prezimena na obnovljenim stranicama

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.

Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.

Marija P., urednica