Novi članovi

Learn more about Croatian history and heritage at Croatopica.net.

Novo na forumu

  •   Što se tiče porekla prezimena Đurđević priča je o...  više
  • Molim Vas da mi se pridruže kako bih potvrdio svoja saznanja u s...  više
  • Ima li tko kakvih informacija o porijeku. Dalmatinska zagora, za...  više
  • Martine, registrirala sam se da ti na brzinu napišem da mi je ma...  više
  • Nedavno sam u memoarima svoje bake pronašla ime Dr Slavko...  više

Dobrodošli u imeHrvatsko.net

Danas je imendan svima koji se zovu Terezija, Ita, Lesa, Leska, Rerezina, Reska, Reza, Rezi, Rezica, Rezika, Tera, Tereska, Tereza, Terezita, Terica, Terka, Zika i Zita. Relativno gledano, od svih Veselka, Mijata, Rozarija, Rozaria i Remigia najviše ih je rođeno na današnji dan.

Na današnji dan rođeni su: Miho Jerko Granić (1819), arheolog amater i pučki prosvjetitelj, Petar Krstitelj Bačić (1847), pisac, Urban Bogdanović (1806), umjetnik, Michelangelo Farolfi (1648), biskup, Joannes Rodericus (1712), ...

Više of 100.000 imena i prezimena na obnovljenim stranicama

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.

Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.

Marija P., urednica