Novi članovi

Learn more about Croatian history and heritage at Croatopica.net.

Novo na forumu

 • Poštovani, Molim lijepo administratora da navede točne inform...  više
 • September 10
  Prezime Raguž nosi najvise ljudi u:   Hrvatskoj(1,981) &...  više
 • September 10
    Prezime Sabljić nosi najvise ljudi u: Hrvatskoj(1,030) ...  više
 • September 10
    Prezime Jovančević nosi najvise ljudi u: Hrvatskoj(1,47...  više
 • September 10
    Prezime Živković nosi najvise ljudi u: Srbiji(46,034) ...  više

Dobrodošli u imeHrvatsko.net

Danas je imendan svima koji se zovu Juda, Siniša, Šimun, Tadej, Mena, Menka, Moca, Mone, Monko, Semka, Simeon, Simeona, Simo, Šima, Šime, Šimica, Šimka i Šimo. Relativno gledano, od svih Vlada, Merica, Milisava, Livia i Katia najviše ih je rođeno na današnji dan.

Na današnji dan rođeni su: Josip Čelar (1895), književni kritičar i esejist, Drago Fućak (1899), publicist, Jozo Garić (1870), biskup, Fridrih Rukavina (1883), dirigent, Nikola Gelenčir (1902), publicist, ...

Više of 100.000 imena i prezimena na obnovljenim stranicama

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.

Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.

Marija P., urednica